22.05.2018

Семінар «Регламент ЄС 2017/746 щодо медичних виробів для діагностики in vitro»


5 квітня 2017 року були затверджені нові директиви, що стосуються медичних виробів, які замінять існуючі, а саме:

- Регламент (ЄС) 2017/745 Європейського парламенту і Ради від 5 квітня 2017 року про медичні вироби, що вносить зміни до Директиви 2001/83 / EC, Постанова (ЄС) № 178/2002 та Постанова (ЄС) № 1223/2009 і скасовує директиви Ради 90/385 / EEC і 93/42 / EEC;

- Регламент (ЄС) 2017/746 Європейського парламенту і Ради від 5 квітня 2017 року про медичні вироби для діагностики in vitro, який скасовує Директиву 98/79 / EC і Рішення Комісії 2010/227 / ЄС.

На даний момент в Україні розробляються відповідно до європейських національні технічні регламенти.

З метою підготовки учасників ринку до імплементації нових вимог компанією УКРМЕДСЕР організовано та проведено семінар «Регламент ЄС 2017/746 щодо медичних виробів для діагностики in vitro». Спікером виступив автор програми навчання – Комар Анатолій Георгійович.

Програма навчання вміщувала в себе такі питання:

- причини зміни технічного регулювання виробів для діагностики in vitro в ЄС;

- основні нововведення в порівнянні з Директивою 98/79;

- виробник, уповноважений представник дистриб'ютор та імпортер – ланцюг поставки виробів;

- вимоги до виробів для діагностики in vitro;

- класифікація виробів;

- процедури оцінки відповідності;

- перспективи введення нового регламенту в Україні.

По завершенні семінару учасники отримали сертифікати про проходження навчання то здобуття відповідних компетентностей.

 


Дружите с нами!

Внимание!

Обновленный план мероприятий

Предлагаем для ознакомления план учебных мероприятий ООО «УКРМЕДСЕРТ» на 2018 год (обновлено 9.11.2018).

Скачать документ >>>

Предварительный план мероприятий на 2019 год

Предлагаем ознакомиться с предварительным планом наших мероприятий на 2019 год

Скачать документ >>>

План мероприятий на 2019 год (Минск)

Предлагаем ознакомиться с планом наших мероприятий на 2019 год (Минск)

Скачать документ >>>

             Все тренинги Украины