5 квітня 2017 року були затверджені нові директиви, що стосуються медичних виробів, які замінять існуючі, а саме:
– Регламент (ЄС) 2017/745 Європейського парламенту і Ради від 5 квітня 2017 року про медичні вироби, що вносить зміни до Директиви 2001/83 / EC, Постанова (ЄС) № 178/2002 та Постанова (ЄС) № 1223/2009 і скасовує директиви Ради 90/385 / EEC і 93/42 / EEC;
– Регламент (ЄС) 2017/746 Європейського парламенту і Ради від 5 квітня 2017 року про медичні вироби для діагностики in vitro, який скасовує Директиву 98/79 / EC і Рішення Комісії 2010/227 / ЄС.
На даний момент в Україні розробляються відповідно до європейських національні технічні регламенти.
З метою підготовки учасників ринку до імплементації нових вимог компанією УКРМЕДСЕР організовано та проведено семінар «Регламент ЄС 2017/746 щодо медичних виробів для діагностики in vitro». Спікером виступив автор програми навчання – Комар Анатолій Георгійович.
Програма навчання вміщувала в себе такі питання:
– причини зміни технічного регулювання виробів для діагностики in vitro в ЄС;
– основні нововведення в порівнянні з Директивою 98/79;
– виробник, уповноважений представник дистриб’ютор та імпортер – ланцюг поставки виробів;
– вимоги до виробів для діагностики in vitro;
– класифікація виробів;
– процедури оцінки відповідності;
– перспективи введення нового регламенту в Україні.
По завершенні семінару учасники отримали сертифікати про проходження навчання то здобуття відповідних компетентностей.

Оставьте комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *