Як відомо, 5 квітня 2017 року були затверджені нові директиви, які замінять існуючі.
 – Регламент (ЄС) 2017/745 Європейського парламенту і Ради від 5 квітня 2017 року про медичні вироби, що вносить зміни до Директиви 2001/83/ЄC, Постанови (ЄС) № 178/2002 та Постанови (ЄС) № 1223/2009 і скасовує директиви Ради 90/385/ЄEC і 93/42/ЄEC;
– Регламент (ЄС) 2017/746 Європейського парламенту і Ради від 5 квітня 2017 року про медичні вироби для діагностики in vitro, який скасовує Директиву 98/79/ЄC і Рішення Комісії 2010/227/ЄС.
На даний момент в Україні розробляються відповідні технічні регламенти. Їх впровадження призведе до суттєвих, навіть революційних змін у сфері обігу медичних виробів.
Напередодні таких кардинальних змін компанія УКРМЕДСЕРТ провела семінар: «Зміни технічного регулювання медичних виробів в ЄС – найближче майбутнє України». Автором і спікером даного семінару виступив – Комар Анатолій Георгійович.
У семінарі було розкрито причини які призвели до необхідності прийняття нормативних змін. Анатолій Георгійович торкнувся питань нововведень які є в ISO 13485. Детально спікер зупинився на питаннях присвячених Регламенту 2017/745 і його відмінностей від Директиви 93/42, а також Регламенту 2017/746 який за своєю суттю є розвитком Директиви 98/79.
Слухачі з України та Білорусії, отримали відповіді на багато складних питань та по завершенні семінару отримали сертифікати що підтверджують здобуті компетентності.

Ознайомитися з відгуками про семінар >>>

Оставьте комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *